Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden SM Factory

Door de toegang tot en het gebruik van de website en de diensten van SM Factory verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene verkoopsvoorwaarden.

Prijzen

De vermelde prijzen en eventuele promoties zijn enkel geldig op moment van verschijning op de site. Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele verzendingskosten.

Verkoopsovereenkomst

Bij het bestellen van goederen via email of het kopen van goederen op een verkoopsstand wordt het verkoopscontract opgemaakt. U aanvaardt dan ook van rechtswege de volledige, onderhavige algemene voorwaarden. Het verkoopscontract wordt pas definitief wanneer deze bevestigd wordt door de betaling van de prijs door de koper. SM Factory  houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren indien bepaalde onregelmatigheden zich voordoen. U wordt hiervan binnen de 24 uur per e-mail van op de hoogte gebracht.
Facturatie

Indien u uw bestelling plaatst als bedrijf, kunt u na opgave van uw volledige gegevens een factuur ontvangen.
Levering

De goederen die op het moment van de aankoop voorradig zijn, zullen binnen de 7 werkdagen na ontvangst van uw betaling thuisgeleverd worden. In geval van uitputting van de voorraad wordt u per mail op de hoogte gebracht van de mogelijks langere levertijd. Dit laatste kan geen aanleiding geven tot annulatie of weigering van de bestelling en kan niet leiden tot schadevergoedingen. Indien een foutief leveringsadres wordt opgegeven door de koper, of de goederen kunnen op het opgegeven adres niet afgeleverd worden, zullen de kosten voor nieuwe verzending steeds ten laste van de koper zijn. Bij bepaalde gevallen van overmacht kan de verkoper van zijn leveringsplicht ontheven worden (bv oorlog, brand, staking,…). In dit geval wordt de koper onmiddellijk terugbetaald.
Verlies of beschadiging bij transport

Conform de wet op de handelspraktijken valt verlies en/of beschadiging van een besteld product ten laste van de verkoper. Eventuele schade dient onmiddellijk na ontvangst aan ons te worden meegedeeld. Zoniet kan er geen sprake zijn van terugname of vervanging van de goederen.

Bedenktijd

De Belgische wet op de handelspraktijken van 14 juli 1991 laat de consument toe binnen de 7 werkdagen vanaf de levering van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet. De goederen dienen dan, onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend, terug gestuurd te worden binnen de 5 werkdagen nadat hij de verkoper via e-mail informeerde. Deze bedenktijd geldt niet bij directe verkoop in onze winkel, op een productstand, uit een verkoopskast, via één van de medewerkers van SM Factory of bij op maat gemaakte goederen. Deze bedenktijd geldt evenmin bij een verkoop aan een bedrijf.

Vanuit hygiënisch oogpunt kunnen wij  geen artikelen in retour nemen die voor intiem gebruik bedoeld zijn .

Procedure van terugneming


SM Factory zal teruggezonden goederen weigeren of niet terugbetalen wanneer de originele verpakking geopend werd of wanneer de producten door de koper werden beschadigd of gebruikt. SM Factory draagt geen enkele kost of verantwoordelijkheid met betrekking tot het door de koper terugsturen van goederen. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Goederen die teruggestuurd worden zonder voorafgaand bericht worden niet aanvaard. Correct teruggestuurde goederen worden binnen de 15 dagen terugbetaald.
Garantie

De garantietermijn en -voorwaarden verschillen van produkt tot produkt. Indien u voor een bepaald artikel aanspraak wilt maken op de ervoor voorziene garantie, neemt u met ons contact defencer@proximus.be
Klachten

Klachten kunnen per email ingediend worden via defencer@proximus.be . SM Factory verbindt zich ertoe elke klacht binnen de 7 werkdagen te behandelen en te beantwoorden.

Foto’s

De artikelen die wij verkopen worden op onze website zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld. Mocht er, niettegenstaande al onze voorzorgen, zich toch een fout voordoen op onze website dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop